Formålet med projektet er at levendegøre Ø-historier til gavn og glæde for mennesker med tilknytning til Drejø Sogn (Drejø, Skarø og Hjortø). Men samtidig ønsker vi at inspirere til besøg/bosættelse på småøerne i Det sydfynske Øhav. 

Ved at fortælle Ø-historier set med et barns øjne (Alfelines) får man tilgang til børnefamilier. En anden idé i denne forbindelse er at udvikle forskellige spil, eksempelvis brætspil og forskellige typer vendespil. Fortællingerne vil danne baggrund for spillene.

 

Første del af FORGLEMMIGEJ-PROJEKTET:

Sommeren 2019 udkom de første ti alfeliner fra Drejø.

Efteråret 2019 fulgte de to næste i en mere professionel og dyrere udgave.

I påsken 2020 følger to nye fortællinger.

Sommeren 2020 stikker Alfeline til søs – ud i Ø-havet

Anden del af FORGLEMMIGEJ-PROJEKTET:

Oprettelse af hjemmeside og facebook.

Fremstilling af prototyper til Ø-spil samt evt. produktion heraf.