Alfeline-historierne er tilegnet Drejøs børne- og oldebørn.

I mange år har Drejø manglet børn, men børnebørn! Med nogen ret kunne man kalde Drejø for BØRNEBØRNENES ØDet ses ikke mindst i BEDSTE-DAGENE – oplevelsesdage for Drejøs børnebørn, hvor bedsteforældre på Drejø arrangerer nogle fantastiske dage for alle de børnebørn og børn i øvrigt, der kommer til Drejø på dette tidspunkt. I Bedste-dagene opleves Drejø i børnehøjde med spændende besøg rundt omkring på hele øen, og festlighederne afsluttes med et klovne-besøg. Bedste-dagene ligger i de første dage efter Drejø´s legendariske festuge – som regel i slutningen af juli/ begyndelsen af august.

Alfeline-fortællingerne er illustreret af Drejø´s børne- og oldebørn. Efterhånden som Alfeline bevæger sig ud i Ø-havet, forventer vi, at også Skarø´s og Hjortø´s børne-og oldebørn kommer på banen.

Og børn fra hele sognet er naturligvis velkomne til Bedstedagene på Drejø.

Alfeline og hendes familie er opdigtede personer! Men de personer, de møder på øerne er virkelige! Alfeline-historierne kan være med til at fæstne barndommens Drejø-oplevelser og forhåbentlig animere til fortsatte besøg på Drejø – ja, meget gerne til bosættelse – på sigt!