Tak til Fynske Bank

AL BEGYNDELSE ER SVÆR!
Men når man bliver mødt af en forstående bank, ja, så får man både lyst og mod til at fortsætte.
Og det gør vi så – i første omgang med Forglemmigej ́s første Ø-spil med indlagt rundtur på Drejø: På Ø-KIG med Alfeline. Udkommer medio November 2020.

I sommeren 2019 udkom de første 10 alfeline-fortællinger – uden hjælp udefra og for egen regning og risiko. MEN siden da har Alfeline-projektet udviklet sig stærkt. Et nyt format, professionel lay- out og tryk har medvirket til, at de sidste fem fyldige fortællinger fremstår med et ydre, der skaber øget interesse – ikke mindst fra ø-turister. Dette kan vi bl.a. takke Fynske Bank for, som i efteråret 2019 donerede 10.000 kr. til Forglemmigej-projektet.

I disse corona-tider, hvor salg er vanskeliggjort, har denne donation betydet ekstra meget for os.

 

 

 

 

 

 

Der er nu 15 finurlige familiefortællinger fra Det fynske Ø-hav, og der skrives fortsat. Næste sommer udkommer alfeline nr. 16, og ved samme lejlighed har vi et håb om at kunne genoptrykke de første 10 alfeliner i en iklædning, som tilsvarer de nye hæfters professionelle udseende.

Henrik Bo Jensen fra Fynske Bank overrækker en check på kr. 5.000,00 til projektet ”FORGLEMMIGEJ” repræsenteret ved Edith Rasmussen, Drejø.

Fynske bank har netop doneret 5000 kr. til dette formål, hvilket hjælper os godt på vej.

Målgruppen for ”Forglemmigej ́s” aktiviteter er børn og deres familier, hvor i Danmark de så måtte befinde sig. For selv om alfelinerne foregår på de sydfynske øer – først og fremmest Drejø – er den historie, der fortælles, ikke særegen for dette område. Samme historie kan fortælles fra størstedelen af det ganske land, men det giver en særlig kolorit, er mere overskueligt og nemmere at forholde sig til, når den fortælles fra et afgrænset område, som en ø jo er.

Ydermere kan fortællingerne anvendes som en ganske anden form for tilbud til turister:

Tag på Ø-kig med Alfeline gennem fortællinger, spil og guidede ture.

Vi har en formodning om, at et sådant tilbud også kan være medvirkende til at give turister lyst til at bosætte sig på vores småøer.

Enhver bank har til opgave at hjælpe med at skabe udvikling i samfundet.
Forglemmigej ́s formål er ikke at tjene penge, men via en utraditionel indgangsvinkel og øjenåbner til øerne at skabe en interesse, der kan stimulere til både øget turisme og bosætning.
For at kunne dette er det nødvendigt at have en god bank i ryggen. DET har vi!

 

TAK for endnu en håndsrækning fra Fynske Bank!
Rene Damkær Henningsen Helle Køster Edith Rasmussen Jette Arp www.alfeline.dk