Med Alfeline til festuge på Drejø 2022

Pressemeddelelse: 

Med Alfeline til festuge på Drejø

26. – 30. juli 2022

Alfeline er med igen – i år for 4. gang. Og i år med en præsentation af alfeline nr. 17: HATTEN AF FOR HANS!

Den præsenteres på Markedsdagen d. 26. juli kl. 10, hvor pladsen omkring Forsamlingshuset på Drejø er rammen om en række spændende boder, levende musik, hjemmebagte vafler, kvalitetspølser fra Roberts frie køer på græs og herligt rislende koldt fadøl.

Stemningen er i top på vores lille ø, ja, den gynger i takt til musikken. 

Og en ny alfeline-historie er dukket op af glemselens dyb – historien om Anne og Hans, født i sidste halvdel af af 1800-tallet på Drejø. En sand historie fortalt til Alfeline  af 80-årige Tyge, søn af sejlerpræsten Mogens Blum, og selv bosat i det hus, der rummer denne næsten ufattelige historie om en ung mand, der kæmpede en sej kamp for at få den pige, han holdt af, og for at skabe en tilværelse for hende og deres fem børn. 

Egholm-huset

De kom til at bo i et lille hus, som han egenhændigt havde hentet bid for bid ude fra St. Egholm, et hus, der blev forladt efter de dramatiske stormfloder i 1872 og 74. 

Huset – ”Hans Bankes Hus” beliggende på Drejø Brovej nr. 20 – er nu opkaldt efter 

Hans´s barnebarn, Hans Banke Hansen, som døde i 1999. 

Tyge, som er Hans Bankes svigersøn, overtog huset, som er bevaringsværdigt. Det eneste hus, der er tilbage af Egholm-husene. Og det ligger på Drejø!!

HATTEN AF FOR HANS 

er en dramatisk historie, der levendegøres for både børn, forældre og bedsteforældre – altså en rigtig familie-historie – ikke mindst på en ø-ferietur, hvor det nu også bliver muligt at tage på Ø-kig i endnu et hus. 

Serien består nu af 9 hæfter med besøg i 19 huse. 

Alfeline-fortællingerne kan købes i salgsvognen på Drejø – tæt på færgen. Eller bestilles via Alfelines hjemmeside www.alfeline.dk.

Den digitale udgave af ”Hatten af for Hans” vedhæftes pressemeddelelsen. Derudover også enkelte illustrationer fra hæftet. 

Baggrundsstof:

Og så lidt baggrundsstof, som i øvrigt også kan findes på vores hjemmeside med facebook tilknyttet – www.alfeline.dk

De 10 første historier blev publiceret i juli 2019. 

Nr. 11 og 12 i november 2019.

Nr. 13 og 14 i påsken 2020. 

Nr. 15  i sommeren 2020.

Nr. 16 i sommeren 2021 sammen med en genudgivelse af de 10 første fortællinger. Derudover en malebog baseret på børnebørns alfeline-illustrationer samt det første Ø-spil. 

Nr. 17 i sommeren 2022

Fortællingerne foregår på Drejø, men er nu begyndt at sprede sig til hele det gamle Drejø sogn – altså dække en stor del af Det sydfynske Ø-hav. 

Alfeline-fortællingerne er to-i-én- historier:

Fakta og fiktion i ét – men alligevel skilt ad, så man ikke er i tvivl om, hvad der er virkelighed. 

Alfeline er en opdigtet person, der er på besøg hos sine bedsteforældre (ligeledes opdigtede) på Drejø. De fiktive personer placeres midt i den virkelige Ø-verden, og pga. Alfelines letbevægelige og åbne sind møder læseren øerne her og nu, men også set i bakspejlet. På én gang en nutidig for­tælling om et bedsteforældrepar og deres børnebørn, men vævet ind i et møde med øerne – både før og nu.

Fortællingerne henvender sig ikke kun til børn, men til familier, idet historierne kan læses på flere planer. 

Hensigten er ydermere at lægge op til en både munter og dyb snak generationerne imellem. 

En øjenåbner:

Alfeline-historierne er finurlige familie-fortællinger, der ikke blot henvender sig til læsere, der har en tilknytning til Drejø. For udenforstående måske en  øjenåbner for, hvordan livet i et såkaldt udkantom­råde leves. 

Værdierne bobler op igennem fortællingerne, hvor fortid, nutid og fremtid smelter sammen i et FORGLEM-MIG-EJ. 

For turister med Alfeline som guide rundt på øen, er det som at blive inviteret indenfor. Nu er det ikke kun de obligatoriske seværdigheder, der er i spil, men husene, hvor befolkningen bor og lever – og har levet. 

Fortællingerne er blevet til i et samarbejde med  drejø- og skarøboere, der beredvilligt har fortalt historier fra deres liv på øerne.

Helle Køster har – bistået af børne- og oldebørn – stået for billedsiden både i hæfter og Ø-spil, og Jette Arp for teksterne (også de såkaldte mini-alfeliner og mini-coronaer) 

Malebogen står Helle Køster for.

René Damkær Henningsen står for den digitale platform. Derudover for den videre udvikling af Ø-spil sammen med Edith Rasmussen.

Edith Rasmussen tager sig af det økonomiske – herunder fondssøgning. Fynske bank har i 2019 doneret 10.000 kr. til udvikling af projektet. SEAF har i 2020 ligeledes doneret 10.000 kr. Drejø Beboerforening har doneret Alfeline-logoet. 

Forglemmigej er et non-profit-projekt – på alle måder. 

PS Både Helle Køster og undertegnede stiller gerne op for yderligere information og samtale om 

FORGLEMMI­GEJ-PROJEKTET. 

Med venlig hilsen

Jette Arp 

Tlf.: 22452395