22. Så går vi til valg!

Drejø-Posten – november 2022

FØLJETON – mini-alfeline nr 22. : Så går vi til valg
skrevet af Jette Arp, tegning Andreas 6 år
– Hvad er det dog, du laver, Alfeline? –

– En valgplakat. Se her …

Støt Ø-ernE, sæt x ved liste E

– Jeg tror, jeg vil være politiker.
– Ja, men det er jo noget tidligt. Du er ikke engang 10 år endnu.
– Nej, men når der har været valg to gange mere, så kan jeg blive valgt og være med til at bestemme.
– Og det vil du gerne?
Far kunne ikke undertrykke et lille smil.

– Ja, det vil jeg da, og så laver vi et Ø-parti, og det kan vi lige så godt gå i gang med nu. Og jeg får hjælp fra professoren.
– Professoren. Hvilken professor?
– Min nye sidekammerat, og han er klogere end os alle sammen. Og vi er enige om, at der gøres altså alt for lidt for øerne. Han har undersøgt det grundigt,
– Men lille Fine….alt det der med at lave partier for særinteresser, det er jo ikke særlig godt for landet som sådant.

Vi er nødt til at have nogle partier, der kan tænke hele vejen rundt – ikke mindst i disse tider.
– Ja, men de tænker jo ikke hele vejen rundt, vel? Og det kan vi jo lige så godt begynde at gøre dem opmærksom på nu.
Nu begyndte en temmelig hidsig diskussion mellem mor og far om hvilke partier, der egentlig tænkte på hele landets ve og vel.
– Der ser du Brumme. De kan ikke engang finde ud af, hvilket parti, de skal stemme på, og de kan slet ikke blive enige.

– Nej, hør nu Alfeline, i et demokrati er det nødvendigt at være uenige, for så når man måske frem til nogle fælles løsninger, der er gode for alle.
– Også for øerne?

– Ville du så hellere have en Putin, der sad og dirigerede det hele, og som forlanger, at folk skal mene det samme som ham.
Brumme rystede på sit lille brunkrøllede hoved…Putin igen og igen. Han satte sig ned på gulvet og legede videre med sit lego.

Mor og far fortsatte deres evige diskussion, mens Alfeline arbejdede videre.
– Og jeg vil meget gerne have fri til at være på Drejø på valgdagen. Så forlænger jeg bare weekenden, og så kan jeg gå med op og stemme om morgenen og se, når valghandlingen går i gang. Det er meget højtideligt, når Ole står der og erklærer valget for åbent.

Og så sidder Edith og Marianne og Sanne og Lars og kontrollerer, om man nu har ret til at stemme. Og ja, så stemmer man. Og farmor og farfar, de skændes altså ikke om, hvad de skal stemme. De er enige.

Nu lo far.
– Og det tror du. Nej, de har bare opgivet at diskutere, hvem de skal stemme på. Tror du da ikke, jeg har oplevet det som barn.
Men man må altså godt stemme på hver sit parti. I et demokrati er det godt med en vis uenighed. Husk nu det Alfeline!
– Men hvordan er det, du snakker, Fine? Det er jo som at høre en voksen tale. Er det den nye skole? Mor så undrende på hende.
– Nej da, det er vores professor. Han er bare så sej. – Synes de andre også det?
– Nej, men de har opgivet at drille ham, for det preller fuldstændig af på ham.

Fortsættelse følger i næste nr. Jette Arp

PS Alfeline har lånt Andreas ́ tegning af Drejø (tegnet på markedsdagen 2022)

Alfeline ønsker hermed alle ø-boere et godt valg!